Wie ben ik

Wie ben ik

Ik ben Hennie, 60 jaar en moeder van twee studerende kinderen. Ik hou van buiten zijn en bewegen. Tijdens het bewegen, sta ik stil bij wat er binnenin gebeurt. Dat gaat vanzelf….en daarbinnen is ook veel bewegelijkheid wat er mag zijn maar wel geordend moet worden op zijn tijd!

De rode draad door mijn loopbaan

De rode draad door mijn loopbaan vormt het werken met mensen. Mensen die om de een of andere reden professionele begeleiding nodig hebben en/of willen leren. Jongeren, volwassenen, medewerkers, studenten, supervisanten, coaches. En natuurlijk heb ik zelf ook regelmatig gebruik gemaakt van een coach. Onder andere toen ik voelde dat mijn werk als middelmanager niet meer bij mij paste. Het was ongemerkt verschoven van coachend leidinggeven naar controleren. Ik kwam klem te zitten tussen de systeemeisen en mijn eigen waarden. Het besluit om te stoppen was spannend en bracht onzekerheden met zich mee. Maar het gaf bovenal ruimte voor het nieuwe dat zich al snel aandiende. Een overstap naar onderwijs en het volgen van de Master begeleidingskunde.

De weg naar eigen oplossingen en antwoorden

Ik geloof sterk in het faciliteren van de weg naar de eigen oplossingen en antwoorden. Ik weet het niet beter dan jijzelf. Jij bent zelf deskundig in het uitpluizen, zicht krijgen op jouw vraagstuk. Als je om, wat voor reden dan ook, het zicht op je jouw rijke kennis- en ervaringsbron bent kwijtgeraakt, gaan we daar samen naar op zoek. En tijdens die zoektocht staan we open voor verrassende ontdekkingen. Dit is een spannend en kwetsbaar proces. Mijn rol daarin is uitnodigend en faciliterend. Hierbij sluit ik flexibel aan bij jouw leerstijl en maak ik gebruik van een groot instrumentarium aan begeleidingsvormen.

Kwetsbaar durven zijn

Mensen die kwetsbaar durven zijn “fouten durven maken” als kracht zien (De kracht van kwetsbaarheid, Brene Brown). Het aanleren van “zelfcompassie”, mildheid naar waar jij je misschien niet blij mee- en trots op bent, maakt de weg vrij voor datgene dat daar achter verscholen ligt en geen licht meer ziet. Een diamant schittert niet in het donker!

Innerlijke vrijheid en autonomie
Mijn zoeken naar innerlijke vrijheid, autonomie én het mij verbinden met mijn omgeving duurt een leven lang. De stilte en ruimte in de natuur inspireert me en geeft me de mogelijkheid om me kwetsbaar te voelen. Dit maakt de weg vrij naar het (her)vinden van mijn krachtbronnen en vitaliteit.

Supervisieintervisie of coaching? Binnen of Buiten? Wat past op dit moment bij jou of bij het team?