Referenties

Referenties

"Een warme, veilige bedding"

“Hennie is een supervisor die een warme, veilige bedding weet te creëren in het contact. Van daaruit begeleidt ze je op een vrije, rustige wijze met haar vragen naar verdieping en bewustzijn in jouw persoonlijke proces. Ik ben dankbaar en blij dat ik Hennie als supervisor op mijn pad heb mogen ontmoeten!”

Marjan Bonekamp
psychosociaal therapeut praktijk voor kindercoaching “de Kikker”

"Een verrijkte vraag"

“Opdrachtgever en betrokken medewerkers zijn goed meegenomen in het proces. Kaders zijn geschapen om samen te (onder)zoeken wat resulteerde in een verrijkte vraag. Een vraag waar ontspanning in zit. Dit bereik je alleen in ‘co-creatie’.”

Inge Hoogeveen
docent Master Begeleidingskunde en eigenaar “Unbalanced Rock”

"Deskundig en methodisch"

“Ik heb Hennie ontmoet als een deskundig en methodisch sterke coach/supervisor. De Medewerkers die door haar gecoached zijn geven aan het traject als waardevol te hebben ervaren. Hennie werkt zowel individueel als met groepen. In een begeleidingstraject voor een groep zag ik Hennie toewerken naar ‘de vraag achter de vraag’. Daardoor ontstond er in de groep een nieuw perspectief op het eigen handelen.”

Elise Nieuwhof
manager opleiden en leren, ’s Heerenloo

"Goede mix theorie en praktijk"

“Hennie heeft mij kunnen helpen met het verduidelijken concretiseren van mijn leervraag. Vervolgens heeft ze mij handvatten geboden om hiermee zelf aan de slag te gaan, nu en in de toekomst. Waardevol vond ik dat Hennie regelmatig benoemde dat ik zelf mijn oplossing had bedacht. Daardoor kreeg ik meer inzicht in mijn eigen kracht in plaats van mij hulpeloos te voelen. Het was een goede mix van theorie en praktijk…daarin kwamen mijn thema’s steeds duidelijker aan de oppervlakte.”

Anoniem
U. K. docent Nederlands

"Erkenning voor al mijn eigenschappen"

"Hennie bood ruimte om het proces op mijn manier in te vullen en dit gaf openheid en ook steun voor de zaken die voor mij belangrijk waren. Erkenning voor al mijn eigenschappen (ook die waar ik in eerste instantie wat minder tevreden mee was) zorgde ervoor dat ik beter in verbinding kon komen met mezelf en mijn omgeving.” 

Mariska van Berkel
docent Hogeschool Utrecht

"Plezier gegeven om niet weg te lopen"

"De supervisiegesprekken hebben mij het plezier gegeven om niet weg te lopen en aan de slag te gaan met de trigger die aangeleerd gedrag aanzet.”


Ruben van den Outenaar
coördinator praktijkopleidingen

Supervisieintervisie of coaching? Binnen of Buiten? Wat past op dit moment bij jou of bij het team?