Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Opleidingen

 • 2013 heden: Praktijk voor supervisie en coaching, docent/supervisor (Master Innoveren in Zorg en Welzijn en Post HBO SPV en gespecialiseerd verpleegkundige bij Hogeschool Utrecht).
 • 13 jaar (middel) manager en projectleider Jeugdzorg en Meldpunt huiselijk geweld.
 • 10 jaar maatschappelijk werkster in een intramurale setting.
 • Mijn loopbaan begon met 11 jaar werken als sociaal pedagogisch hulpverlener in een orthopedagogische intramurale setting,.

Opleidingen

 • Master Human and organizational behavior/Begeleidingskunde
 • Pedagogisch didactische onderwijsbevoegdheid
 • Middelmanagement in non profit
 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverlener

Relevante trainingen

 • Training wandelcoaching
 • Oplossingsgerichte gesprekstechniek
 • Mastercourse Oplossingsgericht leiding geven en coachen
 • Verzuimbegeleiding
 • Projectmanagement
 • Systeemgericht werken

Diversen

Hobby's

 • Duursporten
 • (schaatsen)
 • Muziek
 • Wandelen
 • (Zee)zeilen

Wat collega’s zeggen

Floor Franck, Humanistica, coach eigenaar van “Frank en Fruitig
“Hennie kijkt naar de mogelijkheden en is altijd bereid met je mee te denken waarbij het uitgangspunt is de ander te versterken.

Sara van Kesteren Docent pedagogiek, eigenaar RAAK onderwijs:
…ze weet vragen te stellen die aanzetten tot nadenken en positieve veranderingen. Ze inspireert anderen om open te staan voor wat er is en aandacht te geven aan dingen die waardevol zijn.”

Cosiene Burger opleidingsmanager ROC van Amsterdam:
Zij is inventief en creatief met een groot hart voor de mens.”

Maarten Nypels Project en veranderingsmanager, city of Rotterdam:
Hennie is een gepassioneerd teamplayer en een van de mensen zonder wie zo’n band grote band niet kan draaien.”

Sylvana Palazzo Hoofd Onderwijs RAVU:
Hennie heb ik leren kennen als een enthousiaste, bevlogen collega die over concurrentie, tegengestelde belangen heen blijft gaan voor de zaak. Daarbij kijkt zij naar de mogelijkheden en krachten.”

Miranda Huyskens, HR adviseur Moviera:
Ik heb Hennie leren kennen als een bevlogen projectleider die in deze functie zowel op inhoud als gedurende het proces mensen heeft weten te inspireren en mee te nemen.

Nardie Eijsberg, directeur Welzaam:
“…Iemand die steeds de mensen om wie het gaat als vertrekpunt neemt. Dit geldt zowel voor het omgaan met de doelgroep als personeel en collega’s waarmee zij werkt. Hierin zoekt zij steeds naar het contact door te luisteren en zich kenbaar te maken.”

Giel van DamTheaterbureau Giel ‘
van Dam
:
Samen maakten we in één week een landelijke zichtbaarheid van de artiesten mogelijk. Zonder Hennie’s zorgvuldige inzet en betrokkenheid was ik nooit zo ver gekomen.

Supervisieintervisie of coaching? Binnen of Buiten? Wat past op dit moment bij jou of bij het team?